ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอนของธนาคารที่ดิน

ทำเนียบฯ 12 ก.ค.-ครม.ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอนของธนาคารที่ดินเหลือ 0.01% ถึงปี 68 ช่วยประหยัดเงินประชาชนหลายหมื่นล้าน

ไฟเขียวลดค่าธรรมเนียมโอนของธนาคารที่ดิน
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบลดค่าธรรมเนียมโอนของธนาคารที่ดินเหลือ 0.01% ต่อเนื่องถึงปี 2568 รองรับนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกรและผู้ยากจน โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) รับผิดชอบโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

ครม.จึงมีมติอนุมัติการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ

กรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของ บจธ. จากร้อยละ 2 และร้อยละ 1 เหลืออัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2568 คาดว่า ทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้หลายหมื่นล้านบาท แต่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายการจดทะเบียนและการทำนิติกรรมของประชาชน และยังช่วยกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมกับประชาชน


นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า บจธ.จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ผลการดำเนินงานในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา สามารถกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมกว่า 5,000 ไร่ แก้ปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่หลุดการจำนองและการฝากขายได้กว่า 3,000 ไร่ สนับสนุนให้ชุมชนจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน.-สำนักข่าวไทย

ขอบคุณแหล่งที่มา : tna.mcot.net