Health

 • โรคหลอดลม
  โรคหลอดลม

  โรคหลอดลม เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะหลอดลมที่เป็นทางเลือกในการหายใจ โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย แต่มักพบเป็นส่วนใหญ่กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีประวัติเป็นสูบบุหรี่

  อาการของโรคหลอดลมมีหลายอย่าง เช่น ไอร่วงๆ หรือไอมีเสมหะ หายใจเหนื่อย หายใจเข้าลึกลำบาก และอาจมีไข้เล็กน้อย หากไม่ได้รับการรักษาทันที โรคหลอดลมอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

  โรคหลอดลม

  การรักษาโรคหลอดลมจะขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของผู้ป่วย การรักษาอาจเป็นการใช้ยา การผ่าตัด หรือการใช้เครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น เลิกสูบบุหรี่ ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่เหมาะสม ยังเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาโรคหลอดลม

  ในการป้องกันโรคหลอดลม ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงสารพิษ และรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดลมอย่างทันที เช่น โรคหวัด โรคหลอดลมอักเสบ และโรคเบาหวาน

  โรคหลอดลมเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ หากได้รับการรักษาทันทีและมีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม การรักษาโรคหลอดลมไม่ใช่เรื่องยาก แต่ควรระมัดระวังและป้องกันโรคนี้ให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น

  คำถามที่พบบ่อย FAQ

  โรคหลอดลมคืออะไร

  – โรคหลอดลมเป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากการอักเสบหรือการตีบตันของหลอดลม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การสูบบุหรี่ การป่วยเป็นหวัด หรือการติดเชื้อทางเดินหายใจ อาการของโรคหลอดลมสามารถแสดงออกมาเป็นอาการไอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจเข้าลำบาก และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาทันที

  ธีการรักษาโรคหลอดลม

  – การรักษาโรคหลอดลมขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการของผู้ป่วย หากเป็นโรคหลอดลมที่เกิดจากการติดเชื้อ แพทย์อาจสั่งให้รับประทานยาปฏิชีวนะ เช่น ยาแก้ไอ ยาลดไข้ หรือยาประสาท เพื่อช่วยบรรเทาอาการ ในกรณีที่อาการหนักและเป็นอันตรายต่อชีวิต อาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

  ที่มา

  <a href=”https://th.pngtree.com/” rel=”nofollow”>pngtree.com</a><code>

  ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ wongjason.com

   

Economy

 • ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการ
  ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการ

  ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการหน่วยงานรัฐขึ้น “แพลตฟอร์มกลาง”

  นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรอบการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานระดับเริ่มต้นและระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะแรก ตาม ม.19 แห่ง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และให้หน่วยงานของรัฐนำงานบริการมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ Citizen Portal) โดยหน่วยงานที่ยังไม่มีช่องทางการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้นำงานบริการมาพัฒนาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางดังกล่าวเป็นทางเลือกแรก ส่วนหน่วยงานที่มีงานบริการที่พัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้นำเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง

  ทั้งนี้ ครม.ยังมอบให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณากรอบเวลาดำเนินการ

  ครม.เข็นครก “ราชการดิจิทัล” สั่งนำงานบริการหน่วยงานรัฐขึ้น “แพลตฟอร์มกลาง”

  และติดตามเป็นระยะเพื่อให้งานบริการของรัฐอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเร็ว โดยจากข้อเสนอ พบว่ามีงานบริการภาครัฐตามคู่มือมาตรฐานกลางทั้งหมด 3,830 งาน สามารถพัฒนาให้เป็นรูปแบบอิเล็ก ทรอนิกส์ 2,420 งานบริการ แบ่งเป็น งานบริการที่พัฒนาให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว 1,395 งานบริการ เช่น การขออนุญาตโฆษณาอาหาร (อย.) งานให้บริการข้อมูลราคาประเมิน (กรมธนารักษ์) งานการติดตามสถานะคดี (กรมบังคับคดี) การออกบัตรประจำตัวคนพิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) เสนอให้นำมาเชื่อมโยงกับระบบ Biz Portal หรือ Citizen Portal เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ กับประชาชน

  ส่วนงานบริการที่ยังไม่มีช่องทางให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1,025 งานบริการ เช่น การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของกรมธนารักษ์ การจดทะเบียนผู้ส่งออกผัก และผลไม้ไปต่างประเทศ ของกรมวิชาการเกษตร การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.เสนอให้นำมาพัฒนาบนระบบ Biz Portal และ Citizen Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระและค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน.

  ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

  ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : wongjason.com